top of page

İÇERİK POLİTİKASI

Bu web sitesinde  Aşağıda ki maddelerin hiç birine yer verilmemektedir. Bu web sitesinde sadece Akademik olarak bilimsel makaleler bulunmaktadır.

1- Yasa dışı içerik

Aşağıdaki özellikleri taşıyan içeriklere izin verilmez:

 • Yasa dışı olan, yasa dışı etkinlikleri teşvik eden veya başkalarının yasal haklarını ihlal eden.

 

2- Fikri mülkiyetin kötüye kullanımı

Aşağıdaki özellikleri taşıyan içeriklere izin verilmez:

 • Telif hakkını ihlal eden içerikler.

 • Taklit ürünler satan veya bunların satışı için tanıtım yapan içerikler.

 

3- Nesli tükenmekte olan veya tehdit altındaki türler

Aşağıdaki özellikleri taşıyan içeriklere izin verilmez:

 • Nesli tükenmekte olan veya tehdit altındaki türlerden elde edilen ürünlerin satışı için tanıtım yapan içerikler.

  Örnekler: Kaplan, köpek balığı yüzgeci, fil dişi, kaplan derisi, gergedan boynuzu, yunus yağı satışı

 

4- Tehlikeli veya hakaret barındıran içerik

Aşağıdaki özellikleri taşıyan içeriklere izin verilmez:

 • Irk ya da etnik köken, dini inanç, engellilik, yaş, milliyet, gazilik durumu, cinsel yönelim, cinsiyet, cinsel kimlik veya sistemli ayrımcılık ya da marjinalleştirmeyle ilişkili diğer özelliklere göre kişilere veya gruplara karşı nefreti teşvik eden, ayrımcılığı özendiren ya da kişi veya grupları küçük düşürücü içerikler.

  Örnekler: Nefret gruplarının veya nefret grubu araçlarının tanıtımı, başkalarını bir kişi veya grubun insanlık dışı veya daha değersiz olduğuna ya da nefret edilmeyi hak ettiğine inanmaya teşvik etme

 • Bir kişi veya gruba karşı taciz, gözdağı veya zorbalık barındıran içerikler.

  Örnekler: Bir kişiyi istismar veya tacizin hedefi haline getirme, trajik bir olayın yaşanmadığını ya da mağdurların veya ailelerinin olayın örtbas edilmesinde rol aldığını ya da suç ortağı olduğunu öne sürme

 • Tehdit barındıran veya bireyin kendine ya da başkalarına fiziksel veya zihinsel zarar vermesini savunan içerik.

  Örnekler: İntiharı, anoreksiyi veya başka herhangi bir şekilde kendine zarar vermeyi savunan içerikler; sağlık/tıp ile ilgili tehlikeli iddiaları ve uygulamaları tanıtan ya da savunan içerikler; bir bireyi kendisine gerçek hayatta zarar vermekle tehdit eden veya başka kişilere yönelik saldırıları özendiren içerikler; başkalarına yönelik şiddeti teşvik eden, yücelten veya hoş gören içerikler; terörist gruplar/uluslararası uyuşturucu madde kaçakçılığı örgütleri tarafından oluşturulan veya terör eylemlerine destek veren içerikler; terör eylemlerini (yandaş toplamak dahil) teşvik eden veya uluslararası uyuşturucu madde kaçakçılığı örgütlerinin/terörist örgütlerin gerçekleştirdiği saldırıları öven içerikler

 • Güncel ve büyük bir sağlık kriziyle ilgili olan ve yetkili, bilimsel görüş birliğiyle çelişen içerikler.

 • Şantaj yoluyla başkalarını sömüren içerikler.

  Örnekler: İçerik kaldırmak için yapılan tehditler, intikam amaçlı pornografi, şantaj

 

5- Dürüst olmayan davranışlara imkan verme

Aşağıdaki özellikleri taşıyan içeriklere izin verilmez:

 • Herhangi bir türdeki bilgisayar korsanlığı veya program kırma eylemlerinin tanıtıldığı ya da kullanıcılara cihaz, yazılım, sunucu veya web siteleri üzerinde değişiklik yapmaları ya da bunlara izinsiz şekilde erişmeleri için gereken talimat, ekipman veya yazılımların sağlandığı içerikler.

  Örnekler: Cep telefonlarına ve diğer iletişim veya içerik yayınlama sistemlerine ya da cihazlarına yasa dışı erişim imkanı veren sayfalar veya ürünler; dijital hak yönetim teknolojilerinin atlanması dahil, telif hakkı korumasının atlanmasını sağlayan ürün ya da hizmetler; ilgili hizmetlere ücretsiz olarak erişilebilmesi için kablolu yayın veya uydu sinyallerini yasa dışı şekilde çözen ürünler; içerik sağlayıcı tarafından yasaklandığı durumlarda, kullanıcıların akışlı videoları indirmesine yardımcı olan ya da buna olanak sağlayan sayfalar

 

6- Gerçeğe aykırı içerik

Aşağıdaki özellikleri taşıyan içeriklere izin verilmez:

 • Sizinle, içeriğinizle veya web adresinizin birincil amacıyla ilgili bilgileri yanlış yansıtan, yanlış beyan eden veya gizleyen.

 • Net olmayan veya yalan beyanlarda bulunarak kullanıcıları içerikle etkileşime girmesi için kandıran.

 • Kullanıcıların bilgilerini toplama amacıyla "kimlik avı" yapan.

 • İçerikleri, ürünleri veya hizmetleri yanlış, gerçek olmayan veya aldatıcı iddialarla tanıtan içerikler.

  Örnek: "Kısa Yoldan Zengin Olma" planları

 • Seçimlere veya demokratik bir sürece katılımı ya da güveni önemli ölçüde azaltabilecek, açıkça yanlış olan iddialarda bulunan içerikler.

  Örnekler: Yaşa veya doğum yerine göre siyasi adayların uygunluğu, halk oylaması prosedürleri, seçim sonuçları ya da seçimlere katılım oranı hakkında, resmi devlet kayıtlarıyla çelişen bilgiler

 • Başka bir kişi, kuruluş, ürün veya hizmetle satış ortaklığı veya bağış ilişkisi bulunduğu yönünde yanlış izlenim uyandıran içerikler.

 

7- Koordine Yanıltıcı Uygulamalar

Aşağıdakilere izin verilmez:

 • İçeriklerinizin siyaset, toplumsal konular veya kamuyu ilgilendiren meseleler hakkında olduğu durumlarda, diğer site ya da hesaplarla koordine olarak kimliğinizi veya kendinizle ilgili diğer önemli bilgileri gizlemeniz ya da yanlış beyanda bulunmanız

 • Ülkeniz hakkında veya kendinizle ilgili diğer somut bilgiler hakkında yanlış beyanda bulunarak ya da bunları gizleyerek sizinkinden başka bir ülkede bulunan kullanıcılara siyaset, toplumsal sorunlar veya toplumu ilgilendiren konular hakkında içerik yönlendirmeniz

 

8- Kötü amaçlı veya istenmeyen yazılım

Aşağıdaki özellikleri taşıyan içeriklere izin verilmez:

 • Bir bilgisayar, cihaz veya ağa zarar verebilecek ya da yetkisiz erişim elde edebilecek "kötü amaçlı yazılımlar" bulunduran içerikler.

  Örnekler: Bilgisayar virüsleri, fidye yazılımları, solucanlar, Truva atları, rootkit'ler, keylogger'lar, numara çeviriciler, casus yazılımlar, sahte güvenlik yazılımları ve diğer kötü amaçlı programlar veya uygulamalar

 

9- Müstehcen içerik

Aşağıdaki özellikleri taşıyan içeriklere izin verilmez:

 • Açık bir şekilde cinsellikle ilgili metin, görüntü, ses, video veya oyunlar barındıran içerikler.

 

10- Ücret karşılığında cinsel eylemler

Aşağıdaki özellikleri taşıyan içeriklere izin verilmez:

 • Ücret karşılığında cinsel eylem gerçekleştirmeyi teşvik ettiği şeklinde yorumlanabilecek içerikler.

 

11- Anlaşmalı (mail-order) evlilik

Aşağıdaki özellikleri taşıyan içeriklere izin verilmez:

 • Yabancı bir kişiyle evliliği kolaylaştıran içerikler.

 

12- Ailelere uygun içeriklerde yetişkin temaları

Aşağıdaki özellikleri taşıyan içeriklere izin verilmez:

 • Aile kitlesi için uygun görünecek şekilde hazırlandığı halde cinsellik, şiddet veya çocukların ya da çocuklara yönelik popüler karakterlerin genel kitleye uygun olmayan tasvirleri gibi yetişkin temalarına yer veren.

 

13- Çocuklara yönelik cinsel taciz veya istismar

Aşağıdaki özellikleri taşıyan içeriklere izin verilmez:

 • Çocuklara yönelik cinsel istismar veya taciz niteliğinde olan veya çocuklara yönelik cinsel istismarı veya tacizi teşvik eden içerik. Bu içeriklere, çocukların cinsel istismarı nitelikli materyallerin tümü dahildir.​

İÇERİK POLİTİKASI GÜNCELLEME TARİHİ: 12.03.2023

bottom of page