top of page
  • Yazarın fotoğrafıErsin Demirci

ASEPTİK TEKNİKLER ve ASEPTİK KOŞULLAR

Güncelleme tarihi: 24 Eyl 2021


1- ASEPTİK TEKNİKLER ve ASEPTİK KOŞULLAR → Mikrobiyoloji laboratuvarında ki çalışmalar daima aseptik teknikler kullanılarak aseptik koşullar altında gerçekleştirilir. ** Aseptik koşulların gerçekleşe bilmesi için iki yapı taşına ihtiyaç duyarız. 1. Laboratuvarda incelenmek istenilen örneklere (su, süt, kan, dışkı, idrar, canlı ve can-sız yüzeyler vb.) ve mikroorganizma kültürlerine çevreden istenmeyen ve incele-meyi bozacak diğer mikroorganizmaların bulaşmasını (kontaminasyonunu) önlemek amacı ile aseptik koşullar sağlanır. 2. Laboratuvarda incelenmek istenilen örnekteki çevreye ve laboratuvar çalışanlarına bulaşmasını önlemek için aseptik koşullar sağlanır. ** Kontaminasyon: Mikroorganizmaların dolaylı veya dolaysız yoldan bulundukları ortamdan canlı ya da cansız bir materyal çevresine bulaşmasıdır. Kısaca Sterilliğin bozulması da diyebiliriz.

Aseptik Teknikle İlgili Tanımlar Asepsi: kullanılacak alet ve malzemenin veya bulunulan mekânın, hastalığa neden olan mikro-organizmalardan arındırılması işlemidir. Diğer bir ifade ile mikroorganizmaların korunmuş bir alana bulaşmalarının önlenmesi ve bunun devamlılığının sağlanmasına asepsi denir. Bir ortam mikroorganizma içeriyorsa septik, içermiyorsa aseptik ortam olarak tanımlanır. Ameliyat gibi tıbbi girişimler ve mikrobiyoloji laboratuvar çalışmaları aseptik ortamlarda yapılmalıdır. Antisepsi; canlı doku üzerindeki veya içindeki patojen mikroorganizmaların içindeki veya üremelerinin engellenmesidir. Antiseptik; antisepsi işleminde kullanılan kimyasal maddelerdir. Canlı doku üzerindeki veya içindeki mikroorganizmaların içindeki veya üremelerinin engellenmesi için kullanılan kimyasal ürünlerdir. Canlı dokulara zarar vermemelidir. Mikrobiyosidal Madde (Bakterisid, Fungusid, Virüsid vb.): Mikroorganizmalar üzerinde öldürücü etki gösteren maddelere mikrobiyosidal madde denir. Genel olarak herhangi bir canlı turü isminin sonuna “-sid” eki getirilmişse o canlı türü üzerinde oldurucü etki gösteren madde anlamına gelir. Bakterisid, bakteriler; virüsid, virüsler; fungisid, funguslar üzerinde öldürücü etki gösteren madde anlamına gelmektedir. Kontaminasyon: Kirlenme, bulaşma anlamına gelir. İstenmeyen bir mikroorganizmanın ya da hastalık etmeninin bulaşmasıdır. Dekontaminasyon: Cansız maddelerin emniyetle kullanılmasını sağlamak amacıyla patojen mikroorganizmaların uzaklaştırılması veya yok edilmesi işlemidir. Enfeksiyon: Hastalık yapıcı mikroorganizmanın canlıya bulaşması ve canlı üzerinde üreyerek canlıda meydana getirdiği rahatsızlıklara verilen genel isimdir.

658 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page