top of page
  • Yazarın fotoğrafıErsin Demirci

Poliomiyelit Virüsü (Çocuk Felci Virüsü)

Güncelleme tarihi: 24 Eyl 2021

** Çocuk felci (poliomyelit) poliovirüs dediğimiz virüsün, sinir sistemine saldırması sonucun da oluşan bir hastalıktır çeşididir.

Poliomiyelit virüsü genellikle temiz ortam koşullarının olmadığı bölgelerde ki çocuklardan, diğer çocuklara dışkı ile kirlenmiş besinler ve sular yolu ile bulaşır. Poliomiyelit virüsü hayvanlarda hastalık etkeni göstermezken çocuklarda üç farklı tipi vardır. Bunlar; Poliomiyelit 1 / Poliomiyelit 2 / Poliomiyelit- 3 şeklindedir. Virüs, ağız yoluyla vücuda girer, boğazda ve bağırsaklarda çoğalarak, vücudun diğer bölgelerine yayılır. Başlangıç belirtileri ateş, baş ağrısı, halsizlik, kusma, boyunda sertlik, kol ve bacaklarda ağrı şeklinde yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkmıştır.

Poliomiyelit virüsü 2-5 gün arasında kendiliğinden kaybolur burada çocukların felç kalmasını tetikleyen olay virüsün beyine kadar ulaşmasıdır. Beyin de ilgili kısımlara verdiği hasar merkezi sinir sistemini etkilemekte ve bunun sonucun da felç yaşanmaktadır.** 1955 yılında Jonas Salk yaptığı araştırmalar sonucunda Poliomiyelit virüsüne karşı bir aşı geliştirmeyi başarmıştır. İlk başlarda laboratuvar ortamların da ki denek maymunlar üzerinde testi yapılan bu poliomiyelit aşısı güven ve teyit verdikten sonra insanlar üzerinde de kullanılmaya başlandı.

** Çocuk felci virüsü, virüse yakalananlarının %5’i ila %10’u arasında ölümcül etki gösteriyordu. Diğerlerini ise sakat bırakıyor ya da kol ve bacaklarda işlev yetersizliğine yol açıyordu. 1952 yılında çocuk felci ile ilgili korkunç sonuçlar ortaya çıktı. Sadece o yıl ABD’de 3 bin çocuk bu hastalık nedeniyle öldü, 55 bin çocuk da sakat kaldı. O dönemdeki yaygın görüş ölü virüsler ile aşı üretilemeyeceği yönündeydi. Jonas Salk pek çok bilim insanının görüşlerinin aksi yönünde, ölü bir virüs aşısı üzerinde çalışıyordu. 1952 yılında formoldehid kullanarak virüsü etkisizleştirmeyi ve geliştirdiği aşı sayesinde virüsü taşıyan kişilerin çocuk felci virüsüne bağışıklık kazanmasını sağladı.

** Jonas Salk yaptığı araştırmalar sonucunda Poliomiyelit virüsüne karşı bir aşı geliştirmeyi başarmıştır. İlk başlarda laboratuvar ortamların da ki denek maymunlar üzerinde testi yapılan bu poliomiyelit aşısı güven ve teyit verdikten sonra 1955 yılında insanlar üzerinde de kullanılmaya başlandı.


- Salk, çocuk felci salgınının doruk noktasında olduğu sırada bulduğu aşıya patent almayı reddederek, 7 milyar doları elinin tersiyle bir kenara itti ve bu sayede aşının son sürat seri üretime girmesini sağlayarak milyonlarca çocuğu ömür boyu sakat kalmaktan kurtardı.


→ Aşağıda ki resimler de size Çocuk Felci virüsünün renklendirilmiş halini ve elektron mikroskobunda ki gerçek görüntüsünü göstereceğim.VİRAL GİRİŞ NASIL OLUR

→ Viral girişte çok zekice bir oluşum gözlenmektedir. Poliovirüs enfeksiyonu, virüsün, konakçı hücre yüzeyinde CD155 reseptörüne bağlanmasıyla başlar. CD155, aynı zamanda poliovirüs reseptörü olarak da bilinen immünoglobulin benzeri bir reseptördür. Bağlanma üzerine, viral partikülde geri döndürülemez bir konformasyonel değişiklik meydana gelir.. Virüsün hücreye girdiği mekanizmanın reseptör aracılı endositoz olduğuna inanılır, bundan sonra viral RNA hücresel sitoplazmaya salınır. Bu saye de viral giriş gerçekleşmiş olur.


→ Çocuk felcinin pozitif anlamda RNA viral genomu vardır. Bu, konakçı hücre tarafından doğrudan proteine ​​çevrilebileceği anlamına gelir. Poliovirüsün viral proteinleri şunlardır:


** 3D (pol) - RNA'ya bağımlı bir RNA polimeraz

** 2A (pro) 3C (pro) / 3CD (pro) - viral polipeptidi parçalayan proteazlar

** VPg (3B) - viral RNA'yı bağlar ve RNA sentezi için gereklidir

** 2BC, 2B, 2C, 3AB, 3A, 3B - viral replikasyon için gerekli protein kompleksi

** VP0 - viral kapsidin proteinleri olan VP1 ve VP3 ve VP2 ve VP4'e bölünür.


** Hücreye viral giriş olduktan sonra viral üretim de gerçekleşmeye başlar.

Sitoplazmaya salındığında, viral RNA, konakçı hücre mekanizması tarafından tek bir poliproteine ​​çevrilir. Poliovirüsün 5 'ucu, konakçı hücrenin mRNA'sına kıyasla uzundur, yaklaşık 700 nükleotiddir ve oldukça yapılandırılmıştır. Bu bölge, viral RNA'nın çevirisini yönetir ve dahili ribozom giriş bölgesi olarak bilinir.

Poliprotein, viral proteazlar tarafından viral proteinlere birlikte translasyonel olarak işlenir. Daha sonra miristoilasyona, bir miristoil grubunun eklenmesine ve protein zincirinin N terminaline maruz kalır. Viral 2A proteaz daha sonra poliproteini böler ve N terminalinden bir öncü protein miristoil-P1 salgılar. P1 proteini, tüm kapsid protein dizilerini içerir.

Daha sonra viral 3CD proteaz tarafından kapsid proteinleri VP1 ve VP3 ve olgunlaşmamış kapsid proteini miristoil-VP0'a bölünür.

→ Translasyondan sonra, viral genom replikasyonu meydana gelir ve orijinal genomun pozitif anlamda kopyalarını üretir. Bu süreç, daha sonra pozitif duyu şeritleri için şablon olarak kullanılan çoklu negatif anlam kopyalarının üretimini içerir. VPg proteini, hem pozitif hem de negatif duyu şeritleri için bir primer görevi görür.

→ Bu noktada, proteinler bir pentamerik birleştirme ara ürünü oluşturur ve bu daha sonra her biri VP0, VP3 ve VP1'den 60 kopya ile boş bir kapsid haline gelir. Bu işlem sırasında, VP1, VP3, VP1 ve VP4'ün her biri beş kopya kapsidin iç yüzeyi haline gelir. Her bir kapsid, içindeki genomun bir kopyası ile birleştirilir.

Birleştirilmiş poliovirüsler, hücrenin parçalanması yoluyla, enfeksiyondan yaklaşık 4 ila 6 saat sonra konakçı hücreden salınır. Her hücre, virüsün 10.000 kopyasını serbest bırakabilir.


** Aşağıda vereceğim yabancı kaynaklardan daha fazla araştırma ve bilgi sahibi olabilirsiniz.
88 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page